Об учреждении

Цели и задачи

Мэты і задачы работы школы 

 

МЭТА:

Забеспячэнне якасці адукацыі праз удасканаленне адукацыйнага і выхаваўчага працэсу для фарміравання асобы школьніка з маральнымі каштоўнаснымі  арыентацыямі на аснове прынятых у грамадстве правілаў паводзін у інтарэсах чалавека і дзяржавы, які імкнецца да неперарыўнай адукацыі і прафесійнага самавызначэння.

 

ЗАДАЧЫ:

Задавальненне патрэб навучэнцаў i iх законных прадстаўнікоў у якаснай адукацыі праз прыцягненне да прадуктыўнай вучэбна-пазнавальнай і сацыяльна значнай дзейнасці, выкарыстанне рэзерваў самастойнай працы пры праблемным, даследчым і праектным навучанні, стварэнне ўмоў для самарэалізацыі і самавызначэння на падставе сваіх магчымасцяў, здольнасцяў і інтарэсаў.

Павышэнне эфектыўнасці выхаваўчай работы школы па фарміраванні ў навучэнцаў павагі да сваей Айчыны, народа, мовы, беларускай культуры, традыцый і звычаяў; а таксама забеспячэнне паспяховай сацыялізацыі навучэнцаў у дынамічных умовах цыфравога грамадства.

 Развіццё прафесійна-асобасных кампетэнцый педагогаў праз стымуляванне творчай актыўнасці педагагічнага калектыву і ўдасканаленне сістэмы метадычнага суправаджэння.

Удасканаленне матэрыяльнай базы ўстановы адукацыі праз стварэнне ўмоў для ўкаранення прадуктыўных тэхналогій навучання і выхавання.

Забеспячэнне здароўезберажэння вучняў і супрацоўнікаў школы праз арганізацыю бяспечных умоў у школе, якаснае псіхолага-педагагічнае суправаджэнне і рэалізацыю міжведамственнага праекту “Школа тэрыторыя здароўя”.

 

 

 

История и традиции

   До 1949 года здания школы в деревне Купятичи не было, занятия проходили в домах местных жителей.

        1948-1949 учебный год заканчивался в доме Пекун Доминики Матвеевны. В этом же году началось строительство здания школы по плану местного учителя Пекуна Иосифа Карповича. Строительство велось местными жителями методом народной стройки. Деревянное здание школы было готово к осени.

        И 1 сентября 1949 года школа приняла своих первых учеников, в то время она была семилетней. С увеличением количества учеников было построено ещё одно здание – кирпичное. Сначала оно использовалось как мастерская, а потом там были оборудованы классы-кабинеты и библиотека.

        В 1949-1950 учебном году педагогический коллектив состоял из 9 человек. Директором был Сеглин Виктор Алексеевич, завучем – Симонов Алексей Иванович. Педагоги вели учет всех неграмотных и малограмотных по деревне Купятичи, для того чтобы составить точные списки и вести работу по обучению взрослого населения.

       На 1951 год неграмотных и малограмотных по деревне насчитывалось 63 человека. Их закрепили за педагогами школы.

      В 1950-1951 уч.г. директором работал Ковалевский, а с 1 сентября 1951 года директором Купятичской семилетней школы была назначена Офицерова Александра Андреевна.

       С 1 сентября 1978 года директором школы стал Игнатович Аркадий Петрович, который работал до 1 марта 1987 года. Завучем была Ежикова Татьяна Сергеевна.

       В 1984-1985 уч.г. педколлектив состоял из 15 человек. В 80-е годы в школе работал филиал народного университета педагогических знаний для родителей с факультетами: 1 факультет – 1-3 классы, 2 факультет – 4-8 классы. Деканами факультетов были назначены Кравец Евдокия Николаевна, Ежикова Татьяна Сергеевна соответственно. Занятия проводились каждую последнюю субботу месяца. Слушателями были:

1983 г. – 68 родителей,
1987 г. - 74 родителя,

1988 г. – 77 родителей.

       В школе обучалось следующее количество учащихся:

1951-55 уч.г. – 165
1967-68 уч.г. – 204
1972-73 уч.г. – 212
1974-75 уч.г. – 176
1977-78 уч.г. – 146
1986-87 уч.г. - 102
        В 1973-1988 гг. пионервожатой Купятичской восьмилетней школы работала Вербанович Валентина Петровна. Дружина имени Зои Космодемьянской активно участвовала в районных и школьных мероприятиях, экскурсиях. Команда школы приняла участие в районном смотре строя и песни «Традиции отцов продолжим и умножим», посвященном 42-й годовщине Победы в ВОв в апреле 1987 г.
        За исследуемый период в школе было 12 отличников образования.

        Образование в Купятичской школе, являясь частью образования Пинского района, имело важное значение, так как вносило вклад в повышение уровня грамотности населения деревни, что влияло на качественную и количественную характеристики образования в республике в целом. Заложенный ранее образовательный фундамент в д. Купятичи повлиял и на дальнейшее развитие школы: семилетняя – восьмилетняя – базовая – средняя школа.

Наши символы

Наш герб, флаг и гимн

 

Праслухаць гімн школы можна ТУТ

Школа наша дарагая,

Край загадак – дзіўны край.

І нідзе яшчэ такую

Не знайсці, як не шукай. 

Пад прасторным школьным дахам

Весела, цікава нам.

Усе нягоды і ўдачы,

Усе мы дзелім папалам.

ПРЫПЕЎ:

Купяціцкая школа

Благародны, дзіўны край.

Колькі ясных зорачак

Запаліў твой небакрай. 

Раніцай гучыць будзільнік,

У бок школы мы глядзім.

І ў сталовую паесці

Прыбягаем як адзін. 

На ўроках не зяваем

Мы, як баявы атрад,

Руку цягнем, як заўсёды-

Хай настаўнік будзе рад. 

ПРЫПЕЎ:

Купяціцкая школа

Благародны, дзіўны край.

Колькі ясных зорачак

Запаліў твой небакрай.

Условия приёма в УО

В 1-й класс Учреждения принимаются лица, которым на 1 сентября соответствующего учебного года исполняется шесть и более лет. По желанию одного из законных представителей ребенка допускается прием в 1-й класс лица, которому шесть лет исполнится в период с 1 по 30 сентября соответствующего учебного года. Зачисление детей оформляется приказом директора Учреждения на основании заявления законных представителей детей и медицинской справки о состоянии здоровья.

Для учащихся, которые по медицинским показаниям временно или постоянно не могут посещать Учреждение, создаются условия для получения общего среднего образования на дому.
Перечень медицинских показаний, порядок организации получения общего среднего образования на дому определяется Министерством образования Республики Беларусь.
Решение о получении общего среднего образования на дому принимается отделом образования Пинского райисполкома на основании заявления учащегося (законного представителя) и заключения врачебно-консультационной комиссии.

Закрепленные микрорайоны

На основании решения Пинского районного исполнительного комитета от 24.12.2010 №1134 за государственным учреждением образования «Купятичская средняя школа» Пинского района закреплены следующие НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ:

1. деревня Купятичи (Городищенский сельский Совет);

 

Ещё в этом разделе