Расписание учебных занятий

             

                                                                      РАСКЛАД   ВУЧЭБНЫХ  ЗАНЯТКАЎ                                                                             

                                                                на ІІ паўгоддзе 2020/2021 навучальнага года                                      

 

П

А

Н

Я

Д

З

Е

Л

А

К

 

1 КЛАС

2 КЛАС

3 КЛАС

4 КЛАС

5 КЛАС

6 КЛАС

7 КЛАС

8 КЛАС

9 КЛАС

10 КЛАС

11 КЛАС

0

                                                                                                    спецыяльная медыцынская група                                                                        

26

1

матэм.

1

бел. мова.

5

фіз.к. і зд.

26

бел. літ

7

прац. нав.

1012

інфарм1група

45

руск. літ.

24

мас-тацтва

42

англ. мова

20

матэм.

22

фіз.к.і зд.(дз.)

26

2

фіз.к. і зд.

26

матэм.

5

бел. мова

6

матэм.

7

англ. мова

44

руск. літ

23

матэм.

24

матэм.

42

прац. нав.

1012

фіз.к.і зд (хл.)/МП

2622

англ. мова

43

3

чал.і свет

1

ГЗС

26

англ. мова

6

руск. мова

7

матэм.

44

руск. мова

23

ГЗС

26

сусв. гістор.

42

фізіка

20

англ. мова

22

геаграфія

43

4

 

 

бел. літ.

5

выяўл маст.

 

ГЗС

26

бел. літ.

44

матэм.

23

біяло-гія

24

англ. мова

4238

сусв. гістор.

20

фіз.к.і зд (дз.)/ ДП

26

22

матэм

43

5

 

 

 

 

бел. літ.

6

бел. мова

7

бел. мова

44

фіз.к.і зд.

26

англ. мова

2423

геагра-фія

42

матэм.

20

сусв. гісторыя

22

фізіка

43

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЗС

26

англ. мова

23

руск. мова

24

прац. нав.

1012

біяло-гія

20

геагра-фія

22

сусв. гістор.

43

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм2 група

45

 

 

 

 

 

 

гіст.Бел. (баз.)

22

фіз.к.і зд.(хл.)

26

А

Ў

Т

О

Р

А

К

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

бел. літ.

1

чал. і свет

5

чал. і свет

6

руск. мова

7

матэм.

44

прац. нав.

1012

фізіка

24

інфарм. 1група

45

руск. літ

20

англ. мова

22

бел. літ.

43

2

бел. мова.

1

матэм.

5

матэм.

6

 

руск. літ.

7

фіз.к. і зд.

26

прац. нав.

1012

англ. мова

2444

матэм.

42

руск. мова

20

фізіка

22

біялогія

43 23

3

матэм.

1

руск. мова

5

руск. мова

6

англ. мова

7

4

руск. мова

44

бел. мова

23

фіз.к. і зд.

26

хімія

42

матэм.

20

матэм.

22

руск. літ.

43

4

прац. нав.

1

руск. літ.

5

руск. літ.

6

матэм.

7

 

чал.і свет

44

бел. літ.

23

матэм.

24

англ. мова

4220

фіз.к. і зд.

26

біялогія

22

матэм.

43

                                                 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

прац. нав.

6

чал. і свет

7

руск. літ.

44

матэм.

23

бел. мова

24

фіз.к. і зд.

26

англ. мова

20

руск. мова

22

англ. мова

43

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

англ. мова

23

біяло-гія

24

бел. мова.

42

хімія

20

руск. літ.

22

грама-дазн.

43

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм1група

45

біялогія

42

 

 

 

 

 

 

СЕРАДА

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

бел. літ.

1

фіз.к. і зд.

26

бел. літ.

6

бел. літ.

7

сусв. гістор.

44

бел. літ.

23

інфарм2 група

45

фізіка

42

матэм.

20

чарчэн-не

22

хімія

43

2

бел. мова

1

матэм

5

фіз.к. і зд.

26

бел. мова

7

 

бел. мова

44

бел. мова

23

мас-тацтва

24

геагра-фія

42

хімія

20

матэм.

22

матэм.

43

3

матэм.

1

руск. мова

5

матэм.

6

матэм.

7

бел. літ.

44

геаграфія

23

сусв. гістор.

24

матэм.

42

бел. мова

20

хімія

22

фізіка

43

4

выяўл маст.

1

руск. літ.

5

руск. мова

6

фіз.к. і зд.

26

матэм.

44

сусв. гістор.

23

прац. нав.

1012

руск. мова

42

фізіка

20

бел.м(пав.)

Прац.нав.(Пара-хонская СШ)

22

бел.м./пр.нав

Прац.нав.(Пара-хонская СШ)

43 40

5

 

 

 

 

руск. літ.

6

прац. нав.

7

руск. мова

44

матэм.

23

прац. нав.

1012

гістор. Бел.

42

геагра-фія

20

бел.м (пав.)

22

бел.м./пр.нав

43 40

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матэм.

24

бел. літ.

42

грама-дазн.

20

гіст.Б(пав.)

22

біял. (пав.)

43 40

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм3група

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАЦВЕР

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

бел. літ.

1

матэм.

5

матэм.

6

руск. літ.

7

АБЖ

44

руск. мова

23

бел. мова

24

інфарм 2група

45

гістор. Бел.

20

фіз.к.і зд.(дз.)

26

астрано-мія

43

2

бел. мова

1

бел. мова

5

АБЖ

6

англ. мова

7

4

матэм.

44

матэм.

23

бел. літ.

24

руск. мова

42

ГЗС

26

бел. літ.

22

хімія

43

3

матэм

1

АБЖ

5

англ. мова.

6

матэм.

7

мас-тацтва

44

біяло-гія

23

матэм.

24

ГЗС

26

матэм.

20

бел. мова

22 42

англ. мова

43

4

ГЗС

26

прац. нав.

5

бел. мова

6

АБЖ

7

бел. мова

44

ГЗС

26

англ. мова

2423

руск. літ.

42

біяло-гія

20

матэм.

22

матэм.

43

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

англ. мова

44

гістор. Бел.

23

геаграфія

24

матэм.

42

бел. літ.

20

англ. мова

22

ГЗС

26

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мас-тацтва

23

фіз.к. і зд.

26

англ. мова

42 24

бел. мова

20

інфарм.

45

біялогія

43 24

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм 3група

45

сусв. гістор.

20

фіз.к.і зд.(хл.)

 

26

прац. нав.

43

 

 

 

П

Я

Т

Н

І

Ц

А

0

                                                                                                                            спецыяльная медыцынская група                                                                                  біялогія (пав.) 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

26

1

музыка

1

бел. літ.

5

англ. мова

6

выяўл. маст.

7

 

сусв. гістор.

44

фіз.к. і зд.

26

бел. літ.

24

хімія

42

інфарм1група

45

фізіка

22

руск.мова

43

2

выяўл.маст.

1

фіз.к. і зд.

26

ГЗС

26

англ. мова

7

4

руск. мова

44

бел. мова

23

руск. мова

24

фізіка

42

руская мова

20

грамада-знаўства

22

фіз.к.і зд. (хл)/МП

26 43

3

фіз.к. і зд.

26

музы-ка

6

матэм.

6

руская мова

7

матэм.

44

руск. мова

23

матэм

24

руск. літ

42

англ. мова

20

ГЗС

26

гістор. Бел.

43

4

руск. мова

1

руская мова

5

музы-ка

6

фіз.к. і зд.

26

англ. мова

44

матэм.

23

хімія

24

матэм.

42

бел. літ.

20

руск. літ

22

фіз.к.і зд. (дз.)/ ДП

26 43

5

 

 

выяўл. маст.

5

руская мова

6

музы-ка

7

фіз.к. і зд.

26

англ. мова

23

фізіка

24

біялогія

42

матэм.

20

хімія

22

бел. мова

43

44

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руск. літ.

44

руск. літ.

23

гістор. Бел.

24

бел. мова

42

фіз.к. і зд.

26

біялогія

22

інфарм.

45

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фіз.к-ра і зд.

26

інфарм2група

45

гіст.Бел. (пав.)

22

бел. літ.

43

СУБОТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прац.нав.

(Парахон-ская СШ)

 3 гадзіны

 

Прац. нав.

(3 гадзіны)

 

Прац.нав.(Парахонс-кая СШ) 3 гадзіны

40