Расписание учебных занятий

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

РАСКЛАД   ВУЧЭБНЫХ  ЗАНЯТКАЎ

на І паўгоддзе 2021/2022 навучальнага года

 

П

А

Н

Я

Д

З

Е

Л

А

К

 

1 КЛАС

2 КЛАС

3 КЛАС

4 КЛАС

5 КЛАС

6 КЛАС

7 КЛАС

8 КЛАС

9 КЛАС

10 КЛАС

11 КЛАС

0

спецыяльная медыцынская група

26

1

чал. і свет

1

матэм.

7

бел.літ.

5

ГЗС

26

матэм.

23

інфарм 1 група

45

матэм.

43

руск. літ.

24

руск. мова

42

сусв. гістор.

20

фіз.к.і зд.(хл.)

26

2

матэм.

1

ГЗС

26

бел. мова

26

англ. мова

6

прац. нав

10 12

матэм.

44

руск. літ.

43

матэм.

24

руск. літ.

42

фіз.к. і зд./МП

2620

англ.мова

22

3

фіз.к. і здар.

26

бел. мова

7

матэм.

5

бел. мова

6

руск. мова

23

фіз.к. і здар.

26

руск. мова

43

фізіка

24

сусв. гістор.

42

англ. мова

20

інфарма-тыка

45

4

выяўлмаст.

1

бел.літ.

7

ГЗС

26

бел.літ.

6

руск. літ.

23

руск. мова

44

сусв. гістор.

43

руск. мова

24

фіз.к. і здар.

26

матэм.

20

фізіка

22

5

 

 

 

 

выяўл. маст.

5

выяўл. маст.

6

чал.і свет

23

бел. літ.

44

англ. мова

43

мастац-тва

24

матэм.

42

фіз.к.і зд./ДП

20

матэм.

22

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сусв. гістор.

23

бел. мова

44

ГЗС

26

біялогія

24

геаграфія

42

фізіка

20

руск. літ.

22

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм. 1 група

45

 

 

 

 

фіз.к.і зд.(дз.)

26

А

Ў

Т

О

Р

А

К

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

бел. літ.

1

прац. нав.

7

прац. нав.

5

матэм.

6

англ. мова

23 44

інфарм 2 група

45

біяло-гія

43

бел. літ.

24

ГЗС

26

матэм.

20

фізіка

22

2

бел. мова

1

матэм.

7

англ. мова

5

англ. мова

6

 матэм.

23

геаграфія

44

матэм.

43

бел. мова

24

хімія

42

ГЗС

26

грамада-знаўства

22

3

матэм

1

руск. мова

7

матэм.

5

руск. літ.

6

бел. літ.

23

матэм.

44

фіз.к. і здар.

26

матэм.

24

англ. мова

42

23

біялогія

20

біялогія

22

4

прац. нав.

1

руск. літ

7

руск. мова

5

руск. мова

6

фіз.к. і здар.

26

прац. нав.

10 12

бел. мова

43

англ. мова

24 44

матэм.

42

хімія

20

матэм.

22

                                                 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

руск. літ.

5

прац. нав.

6

бел. мова

23

прац. нав.

10 12

англ. мова

43

фіз.к. і здар.

26

біяло-гія

42

геагра-фія

20

англ. мова

22

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

англ. мова

44

бел. літ.

43

геагра-фія

24

фізіка

42

грамада-знаўства

20

хімія

22

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм  2 група

45

прац. нав.

10 12

бел. літ.

20

астрано-мія

22

 

СЕРАДА

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

бел. літ.

1

фіз.к. і здар.

26

руск. літ.

5

бел. мова

6

сусв. гістор.

23

бел. літ.

44

інфарм 1 група

45

геагра-фія

24

матэм.

42

фізіка

20

хімія

22

 

2

бел. мова

1

матэм.

7

руск. мова

5

фіз.к. і здар.

26

мастацтва

23

матэм.

44

прац. нав.

1012

руск. мова

24

геагра-фія

42

хімія

20

матэм.

22

 

3

ГЗС

26

руск. мова

7

матэм.

5

матэм.

6

руск. мова

23

бел. мова

44

прац. нав.

1012

матэм.

24

гістор. Бел.

42

матэм.

20

геагра-фія

22

 

4

руск.мова

1

руск. літ.

7

фіз.к. і здар.

26

руск. мова

6

матэм.

23

сусв. гістор.

44

матэм.

43

хімія

24

бел. мова

42

прац.нав.

(Парахонская СШ)

3 гадзіны

руск. мова

22

 

5

 

 

выяўл. маст.

7

бел. мова

5

руск. літ.

6

руск. літ.

23

руск. мова

44

хімія

43

сусв. гісторыя

24

фізіка

42

бел. мова

22 20

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руск. літ.

44

геаграфія

43

фізіка

24

бел. літ.

42

руск. літ.

22

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм 2 група

45

прац. нав.

10 12

 

 

 

 

бел. літ.

22

 

ЧАЦВЕР

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

бел. літ.

1

бел. мова

7

чал. і свет

5

бел. літ.

6

ГЗС

26

руск. літ.

44

фізіка

43

інфарм  3 група

45

англ. мова

4224

бел. літ.

20

сусв. гістор.

22

 

2

бел. мова

1

АБЖ

7

англ. мова

5

бел. мова

6

бел. мова

23

матэм.

44

матэм.

43

біялогія

24

хімія

42

англ. мова

20

фіз.к. і зд. /МП

2622

 

3

матэм

1

матэм.

7

АБЖ

5

матэм.

6

матэм.

23

англ. мова

44

фіз.к. і здар.

26

бел. мова

24

мастацтва

42

чарчэн-не

20

англ. мова

22

 

4

 

 

бел. літ.

7

бел. мова

5

АБЖ

6

англ. мова

2344

ГЗС

26

руск. мова

43

матэм.

24

руск. мова

42

бел. мова

20

гіст.Бел. (пав.)22

прац.нав.

(Парахонская СШ)

3 гадзіны

 

5

 

 

 

 

 

бел літ.

5

чал. і свет

6

бел. літ.

23

гіст. Бел.

44

руск. літ.

43

англ. мова

24 20

руск. літ.

42

біялогія

20

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

біяло-гія

44

англ. мова

43

ГЗС

26

бел. мова

42

інфарма-тыка

45

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм 2 група

45

 

 

 

 

 

 

 

 

П

Я

Т

Н

І

Ц

А

0

                                                                                                спецыяльная медыцынская група                                                                                                        гіст.Бел.(баз.)22                                                                                                                                                                                                                                                             

26

1

фіз.к. і здар.

26

музыка

7

матэм.

5

матэм.

6

руск. мова

23

бел. мова

44

гістор. Бел.

43

англ. мова

2442

інфарм 3 група

45

фіз.к. і зд. (дз.)

26

матэм.

22

2

музыка

1

фіз.к. і здар.

26

англ. мова

5

англ. мова

6

матэм.

23

мастацтва

44

матэм.

43

бел.літ.

24

грама-дазн.

42

руск. літ.

20

фіз.к і зд./ДП

26

12

3

матэм.

1

бел. мова

7

музы-ка

5

фіз.к. і здар.

26

фіз.к. і здар.

26

матэм.

44

мастацтва

26

матэм.

24

англ. мова

42 23

руск. мова

20

біялогія

22

4

выяўл.маст.

1

чал. і свет

7

фіз.к. і здар.

26

музы-ка

6

англ. мова

2324

руск. мова

44

біяло-гія

43

фіз.к і здар.

26

матэм.

42

гісторыя Бел.

20

бел.мова (пав.)22

прац.нав.

(Парахонская СШ)

3 гадзіны

5

 

 

 

 

 

 

 

 

бел. мова

23

англ. мова

44

фізіка

43

гісторыяБел.

24

фіз.к. і здар.

42

матэм.

20

бел.мова (пав.) 22

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АБЖ

23

фіз.к. і здар.

26

бел. мова

43

хімія

24

фізіка

42

англ. мова

20

гіст.Бел. (пав.)22

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм 3 група

45

фіз.к. і зд. (хл.)

26

 

 

СУБОТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прац.нав.

(Парахонская СШ)

3 гадзіны