Расписание учебных занятий

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                

РАСКЛАД   ВУЧЭБНЫХ  ЗАНЯТКАЎ

 

 

 

П

А

Н

Я

Д

З

Е

Л

А

К

 

1 КЛАС

2 КЛАС

3 КЛАС

4 КЛАС

5 КЛАС

6 КЛАС

7 КЛАС

8 КЛАС

9 КЛАС

10 КЛАС

11 КЛАС

0

спецыяльная медыцынская група   26

 

1

физ.к. и зд.

26

матем.

5

англ. мова

6

руск. літ.

7

матэм.

42

мастацтва

44

інфарм 1 група

45

руск. мова

43

руск. мова

23

матэм.

22

фіз.к. і здар.(хл.)

26

2

матем.

1

русск. яз.

5

фіз.к. і здар.

26

руск. мова

7

руск. літ.

23

матэм.

22

біяло-гія

20

англ. мова

24

сусв. гістор

44

фіз.к. і зд.26

ДП 10

матэм.

42

3

труд. об.

1

физ.к. и зд.

26

бел. мова

6

чал. і свет

7

руск. мова

23

англ. мова.

24

матэм.

42

руск. літ.

43

матэм.

22

МП 44

фіз.к. і зд.26

біялогія

20

4

 

 

русск. лит.

5

бел. літ.

6

англ. мова

7

ГЗС

26

руск. літ.

23

сусв. гістор

20

матэм.

42

геагра-фія

44

фізіка

22

руск. мова

43

5

 

 

 

 

прац. нав.

6

выяўл. маст.

7

прац. нав.

1012

руск. мова

23

руск. мова

43

ГЗС

26

англ. мова.

24

біялогія

20

гіст.Б. (п)44

інф.1 гр.(45)

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЗС

26

руск. літ.

43

геагра-фія

44

руск. літ.

23

чарчэн-не

20

інф.2 гр.(45)

гіст.Б. (б)44

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм 2 група

45

 

 

 

 

 

 

фіз.к. і здар.(дз.)

26

А

Ў

Т

О

Р

А

К

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

р. лит. (об.гр)

1

чел.и мир

5

выяўл. маст.

6

бел. літ.

7

бел. літ.

43

англ. мова

24

інфарм  3 група

45

фізіка

22

біяло-гія

40

ГЗС

26

матэм.

42

2

р. яз. (об.гр)

1

матем

5

англ. мова

6

бел. мова

7

бел. мова

43

матэм.

22

матэм.

42

фіз.к. і здар.

26

хімія

40

грама-дазн.

23

геагра-фія

44

3

матем

1

русск. яз.

5

матэм.

6

матэм.

7

фіз.к. і здар.

26

бел. літ.

43

прац. нав.

1012

матэм.

42

фізіка

22

хімія

40

грама-дазн.

23

4

изобр. иск.

1

русск. лит.

5

бел. мова

6

руск. мова

7

матэм.

42

бел. мова

43

прац. нав.

1012

англ. мова

24

фіз.к. і здар.

26

матэм.

22

хімія

40

                                                       

 

 

 

 

 

 

5

 

 

изобр. иск.

5

бел. літ.

6

 

 

англ. мова

24

фіз.к. і здар.

26

фізіка

22

хімія

40

грама-дазн.

23

бел. мова

43

біялогія

20

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

біяло-гія

40

фіз.к. і здар.

26

біялогія

20

матэм.

22

геагра-фія

44

бел. літ.

43

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

біяло-гія

20

 

 

інфарм  1 група

45

бел. літ.

43

фізіка

22

СЕРАДА

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

р.лит. (об.гр)

1

бел. яз.

5

фіз.к. і здар.

26

англ. мова

7

руск. літ.

23

інфарм 1 група

45

матэм.

42

мас-тацтва

44

фізіка

22

англ. мова

24

бел. мова

43

2

р. яз.

(об.гр)

1

физ.к. и здор.

26

матэм.

6

бел. мова

7

матэм.

42

матэм.

22

мас-тацтва

40

руск. мова

44

бел. мова

43

руск. літ.

23

англ.м. 24 (б.) 20(п.)

ням. мова 38

3

физ.к. и зд.

26

матем.

5

руск. мова

6

матэм.

7

руск. мова

23

геагра-фія

44

англ.м. 24 20

ням. м. 38

матэм.

42

бел. літ.

43

матэм.

22

сусв. гісторыя

40

4

матем

1

бел. лит.

5

руск. літ.

6

фіз.к. і здар.

26

сусв. гістор.

44

англ. мова

24

бел. літ.

43

бел. літ.

23

матэм.

22

прац.

нав. (Пара-хонс-кая Ш)   3вуч. гадзіны

 

прац.

нав.(40)

матэм.

42

5

 

 

 

 

чал. і свет

6

бел. літ.

7

чал. і свет

44

сусв. гістор.

24

бел. мова

43

бел. мова

23

англ. мова

24

прац.

нав.(40)

фізіка

22

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бел. мова

43

руск. мова

23

геагра-фія

44

прац. нав.

1012

сусв. гіст.

20

прац.

нав.(40)

астрано-мія

22

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм 2 група

45

 

 

англ. мова

24

прац. нав.

1012

 

прац.

нав.(40)

бел. літ.

43

ЧАЦВЕР

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

р.лит. (об.гр)

1

ЧЗС

26

руск. мова

6

руск. мова

7

фіз.к. і. зд.

26

гіст. Бел.

43

англ.м. 24 20

ням. м. 23

геагра-фія

44

інфарм  2 група

45

фізіка

22

хімія

40

2

р.яз. (об.гр)

1

ОБЖ

5

англ. мова

6

ГЗС

26

бел. літ.

43

матэм.

22

матэм.

42

хімія

40

гіст. Бел.

44

англ. мова

24

фіз.к. і зд.26

ДП 10

3

бел. яз.

1

бел. яз.

5

ГЗС

26

матем.

7

мас-тацтва

44

прац. нав.

1012

руск. мова

42

фізіка

22

бел. літ.

43

фіз.к.і зд(дз)26

інф.1 гр(45)

англ.м. 24 (б.) 20(п.)

ням. мова 38

4

изобр иск.

1

матем.

5

матэм.

6

АБЖ

7

англ. мова

24

прац. нав.

1012

бел. літ.

43

руск. літ.

42

руск. мова

23

інф.2 гр(45)

фіз.к. і з.(хл)26

гіст.Б (п)44

прац.

нав.

(Пара-хонская СШ)   3вуч. гадзіны

5

 

 

 

 

 

АБЖ

6

руск. літ.

7

матэм.

42

бел. мова

43

ГЗС

26

сусв. гістор.

44

матэм.

22

руск. мова

23

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АБЖ

20

бел. літ.

43

гістор. Бел.

44

матэм.

22

ГЗС

26

руск. літ.

23

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм

3група

45

 

 

 

 

 

 

 

П

Я

Т

Н

І

Ц

А

0

спецыяльная медыцынская група      26                                                                                                  руск. літ.

23

1

музы-ка

38

труд. об.

5

матэм.

6

фіз.к. і здар.

26

руск. мова

23

матэм.

22

бел. мова

43

інфарм.

1 група

45

англ. мова

24

гісторыя Бел.

44

руск. мова

23

2

матем

1

бел. яз.

5

музыка

38

матэм.

7

англ. мова

24

руск. літ.

23

фіз.к. і здар.

26

гісторыя Бел.

44

біяло-гія

40

матэм.

22

матэм.

42

3

ЧЗС

26

бел. лит.

5

руск. мова

6

музыка

38

бел. мова

43

руск. мова

23

англ.м. 24 20

ням. м. 4

матэм.

42

матэм.

22

хімія

40

фіз.к. і здар. 26

МП.44

4

чел.и мир

1

музыка

38

руск. літ.

6

англ. мова

7

матэм.

42

фіз.к. і здар.

26

хімія

40

руск. літ.

23

бел. мова

43

сусв. гісторыя

44

прац. нав. (Пара-хонская СШ)   3вуч. гадзіны

англ.м (п.).24

5

 

 

 

 

 

 

прац. нав.

7

сусв. гістор.

44

бел. мова

43

матэм.

42

бел. мова

23

фіз.к. і здар.

26

біялогія

20

англ.м (п.).24

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм 3 група

45

фізіка

22

фіз.к. і здар.

26

хімія

40

бел. мова

43

гіст.Б. (п) 44

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм.

2 група

45

 

 

 

 

 

 

СУБОТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прац.нав

(Парахонская СШ)

3 вуч. гадзіны

прац

нав.

2 вуч. гадзіны