Расписание учебных занятий

                                                        РАСКЛАД   ВУЧЭБНЫХ  ЗАНЯТКАЎ                                               

                                         на ІІ паўгоддзе 2019/2020 навучальнага года                                 

 

П

А

Н

Я

Д

З

Е

Л

А

К

 

1 КЛАС

2 КЛАС

3 КЛАС

4 КЛАС

5 КЛАС

6 КЛАС

7 КЛАС

8 КЛАС

9 КЛАС

10 КЛАС

11 КЛАС

0

спецыяльная медыцынская група

26

1

матэм.

1

бел. мова.

5

матэм.

6

бел. мова

7

мастацтва

44

інфарм2група

45

руск. літ.

42

англ. мова

24

бел. літ.

23

фізіка

22

фіз.к.і зд.(дз.)

26

2

фіз.к. і зд.

26

матэм.

5

ГЗС

26

матэм

7

матэм

22

англ. мова

24

фіз.к.і зд.

26

матэм

42

бел. мова

23

гісторыя

44

грамада-знаўства

20

3

чал.і свет

1

ГЗС

26

англ. мова

6

ГЗС

26

руск. мова

23

ГЗС

26

руск. мова

43

руск. літ.

20

матэм.

22

матэм.

42

гісторыя

44

4

 

 

бел. літ.

5

бел. мова

6

англ. мова

7

руск. літ.

23

матэм.

22

матэм

42

руск. мова

43

гісто-рыя

44

фіз.к.і зд (дз.)/ ДП

26

12

біялогія

20

5

 

 

 

 

бел. літ.

6

бел. літ

7

англ. мова

24

руск. мова

23

прац. нав.

1012

фізіка

22

руск. мова

43

фіз.к.і зд (хл.)/МП

2644

матэм

42

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гісто-рыя

43

руск. літ.

23

прац. нав.

1012

фіз.к.і зд.

26

геаграфія

44

грамада-знаўства

20

фізіка

22

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм1група

45

 

 

 

 

 

 

руск. літ.

23

фіз.к.і зд.(хл.)

26

А

Ў

Т

О

Р

А

К

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бел.м.(п.)

/ пр.нав.

4340

1

бел. літ.

1

чал. і свет

5

руск. мова

6

руск. літ.

7

прац. нав.

1012

біяло-гія

20

інфарм1група

45

геагра-фія

44

матэм

22

бел.м.(п.)

/ пр.нав.

4340

англ. мова

2423

2

бел. мова.

1

матэм.

5

англ. мова

6

 

руск. мова

7

бел. мова

43

прац. нав.

1012

фізіка

22

хімія

40

фіз.к. і зд.

26

інфарм

45

руск. літ.

23

3

матэм.

1

руск. мова

5

руск. літ.

6

англ. мова

7

 

бел. літ.

43

прац. нав.

1012

геаграфія

44

біялогія

20

біяло-гія

40

ГЗС

26

матэм

42

4

прац. нав.

1

руск. літ.

5

матэм.

6

чал. і свет

7

 

фіз.к. і зд.

26

матэм

22

англ. мова

2423

бел. мова

43

хімія

40

матэм

42

геаграфія

44

                                                 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

прац. нав.

6

матэм.

7

англ. мова

24

фіз.к. і зд.

26

матэм

42

фізіка

22

англ. мова

20

біялогія

2040

руск. мова

44

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матэм.

22

бел. мова

43

руск. мова

44

матэм

42

грама-дазн.

20

геагра-фія

44

хімія

40

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм2група

45

 

 

 

 

пр.

нав.

40

 

 

 

СЕРАДА

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

бел. літ.

1

фіз.к. і зд.

26

бел. літ.

6

бел. літ.

7

бел. мова

43

матэм.

22

інфарм3група

45

геагра-фія

44

хімія

40

руск. мова

23

матэм.

42

 

2

бел. мова

1

матэм

5

фіз.к. і зд.

26

бел. мова

7

 

чал.і свет

44

руск. мова

23

бел. мова

43

прац. нав.

1012

фізіка

22

матэм.

42

гісторыя

44

 

3

матэм.

1

руск. мова

5

матэм.

6

матэм.

7

матэм.

22

бел. літ.

43

хімія

40

гісторыя

20

руск. літ.

24

геагра-фія

44

бел. літ.

23

 

4

ГЗС

26

руск. літ.

5

бел. мова

6

фіз.к. і зд.

26

АБЖ

10

геаграфія

44

гісто-рыя

20

матэм.

42

матэм.

22

бел.мова

43

23

англ.м./пр.нав

Прац.нав.(Пара-хонская СШ)

2440

 

5

 

 

 

 

чал.і свет

6

прац. нав.

7

руск. літ.

23

бел. мова

43

матэм.

42

руск. мова

20

гісто-рыя

44

фізіка

22

англ.м/ пр.нав.

2440

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гісто-рыя

44

бел. літ.

43

руск. літ.

20

бел. літ.

23

англ. мова

24

інфарм

45

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм 1група

45

руск. мова

20

руск. літ.

23

бел.м./ пр.нав.

 

4340

 

ЧАЦВЕР

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

англ. мова

24

інфарм

2група

45

 

1

бел. літ.

1

прац. нав.

5

руск. літ.

6

выяўл.маст.

7

руск. мова

23

фіз.к. і зд.

26

фізіка

20

інфарм 2група

45

прац. нав.

1012

бел.м./ пр.нав.

4340

англ. мова

2442

 

2

бел. мова

1

матэм.

5

англ. мова

6

матэм.

7

матэм.

22

бел. літ

43

мастацтва

44

матэм

42

ГЗС

26

хімія

40

бел. літ.

23

 

3

матэм

1

бел. мова

5

руск. мова .

6

руск. мова

7

ГЗС

26

англ. мова

24

20

матэм.

42

хімія

40

матэм

22

гісторыя

44

бел. мова

2343

 

4

выяўл маст.

1

бел. літ.

5

выяўл. маст.

6

руск. літ.

7

бел. мова

43

матэм

22

англ. мова

24

20

фіз.к. і зд.

26

бел. літ.

23

біял.

(п.)

Прац.нав.(Пара-хонская СШ)

40

матэм

42

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бел. літ.

43

мастацтва

44

біяло-гія

44

англ. мова

20

фізіка

22

біял.

(п.)

40

ГЗС

26

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бел. літ.

43

мастацтва

44

англ. мова

24

 

 

астрано-мія

22

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм1група

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

Я

Т

Н

І

Ц

А

0

спецыяльная медыцынская група                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

26

 

 

 

1

музыка

1

выяўл. маст.

5

АБЖ

6

фіз.к. і зд.

26

 

англ. мова

24

бел. мова

43

гісторыя

44

біялогія

20

інфарм2група

45

фіз.к. і зд.(дз.)

26

хімія

40

2

руск.м..

1

фіз.к. і зд.

26

матэм

6

музыка

7

фіз.к. і зд.

26

гісто-рыя

23

бел. мова

43

англ. мова

24

англ. мова

20

хімія

40

фізіка

42

3

фіз.к. і зд.

26

руск. мова

5

музы-ка

6

англ. мова

7

руск. мова

23

матэм.

22

матэм

42

бел. літ

43

грама-дазн.

24

біялогія

2040

фіз.к.і зд. (дз.)/ ДП

2612

4

выяўл.маст

1

музыка

5

руск. мова

6

АБЖ

7

матэм

22

англ. мова

2443

біяло-гія

20

матэм.

42

біяло-гія

40

англ. мова

23

фіз.к.і зд. (хл)/МП

2644

5

 

 

АБЖ

5

фіз.к-ра і зд.

26

руск. мова

7

гісто-рыя

44

руск. літ.

23

фіз.к. і зд.

26

бел. мова

43

матэм.

22

матэм

42

англ. мова

2420

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руск. мова

23

англ. мова

24

43

гісторыя

44

фіз.к. і зд.

26

бел. літ

43

біялогія

20

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інфарм3група

45

 

 

 

 

 

 

фіз.к. і зд. (хл.)

26

 

 

СУБОТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прац.нав

(3 гадзіны)

11.00-11.45

11.55-12.40

12.50-13.35

Прац.нав.(Парахонс-кая СШ) 3 гадзіны

40

Прац.нав (2гадзіны)

8.20-9.05

9.10-9.55

Прац.нав.(Парахонс-кая СШ) 3 гадзіны

40